Науково-Дослідний Інститут Судових Експертиз та Права м.Львів


781

Створений з метою проведення експертиз за участю висококваліфікованих експертів, які мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння кваліфікації судових експертів та внесені до Реєстру атестованих експертів Міністерства юстиції України.  Ми пропонуємо якісне проведення судових експертиз будь-якого    рівня складності в короткі терміни та за помірними цінами.

Підставою для проведення експертизи є передбачений законом процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою особою чи органом. Також, замовником експертизи може виступати як юридична, так і фізична особа з зазначенням переліком питань, які підлягають дослідженню.