Економічна експертиза

Економічні експертизи проводяться за наступними напрямками:

  • дослідження документів фінансово-кредитних операцій;
  • дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
  • дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій.

Об’єктами економічної експертизи  можуть бути:

  • первинні бухгалтерські документи;
  • регістри бухгалтерського обліку;
  • документи фінансової звітності;
  • статистична звітність за відповідні періоди;
  • акти ревізій і контрольних перевірок;
  • роздруковані та завірені електронні документи;
  • організаційно-розпорядчі та планово-регулюючі документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів та ін.

Види Експертиз: