Корпоративний бізнес

Корпоративий бізнес – клієнтам  юридичним особам

  • Правовий експерс-аудит бізнесу, супровід офіційних питань ,консультації для власників бізнесу,правові аспекти відкриття бізнесу,реєстрація компаній (в т.ч. шляхом поділу, виділення, злиття, приєднання), сприяння купівлі-продажу бізнесу, переоформлення власності на корпоративні права підприємств, захист активів в судах, в т.ч. шляхом реорганізації , ліквідації, банкрутства.

  • Представлення інтересів в судах загальної юрисдикції, адміністративних судах, господарських судах, третейських судах, а також в інших державних органах та установах;

  • Отримання ліцензій, дозволів для усіх видів господарської діяльності. Виготовлення та погодження розміщення реклами.

  • Підготовка усіх видів договорів (оренди, купівлі-продажу, міни, найму,підряду,поставки,страхування,реклами і т.д.) Правовий супровід  при укладенні та виконанні  договорів.Захист прав компанії шляхом звернення до правоохоронних органів, а також у судовому порядку;

  •  Спори з банками стосовно повернення кредитних та депозитних боргів, допомога у поверненні заборгованості по контрактах.Консультуємо у сфері кредитування, іпотеки, по депозитах.

  • Реєстрація та реорганізація,  ліквідація та банкрутство юридичних та фізичних осіб. Підготовка   статутів. Реєстрація фізичних, юридичних осіб, супровід у суді з питань участі  у юридичних особах та виходу зі складу засновників. Юридичне  представництво  підприємствам  при реєстрації, приєднанні, придбанні та продажу фірм. Надаємо  правову підптримку у випадку ліквідації та банкрутства підприємства, оформлення усіх документів та представництво в суді.

  • Правовий супровід з питань корпоративного права, спори між засновниками та учасниками юридичних осіб.

  • Правовий супровід обігу цінних паперів.

  • Вирішення питань з банками.

  • Юридична підтримка (супровід) включає в себе складання юридичних документів (заяви, договори, угоди, протоколи, претензії, позови, скарги, розписки, тощо). «Абонентське обслуговування»   включає в себе: щомісячну фіксовану суму, отримання повного юридичного супроводу своєї господарської та підприємницької діяльності, включаючи складання необхідних юридичних документів та судовий захист своїх прав і законних інтересів;


Юридичні послуги для: