Лінгвістична експертиза

Лінгвістична експертиза допомагає встановити факти, обставини за допомогою аналізу продуктів мовленневої діяльності. До  продуктів  мовленневої діяльності відносяться слова або  тексти, група текстів,  представлені в письмовій формі, а також усні тексти, зафіксовані у відео або аудіо записах.

Об’єктом лінгвістичної експертизи є різні інформаційні носії, такі як :

 • Газети, журнали, електронні публікації;
 • Виступи у ЗМІ; 
 • Відео та аудіо записи;
 • Рекламні повідомлення, листівки, банери, білборди;
 • Письмові виступи, заяви, звернення;
 • Усні висловлювання та розмови;
 • Продукти інтернет-комунікацій (форуми, блоги, соціальні мережи);
 • Текстові документи;
 • Та інші продукти мовленнєвої діяльності зафіксовані на електронному носії.

Головна задача  експерта, це дослідження тексту і його  трактування.

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення можна розділити на:

– авторознавче дослідження, завданням якого є встановлення автора тексту, стану автора на момент створення тексту, складання тексту самостійно або за участю інших осіб шляхом диктування або переписування.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

 • Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?
 • Чи є певна особа автором декількох різних текстів?
 • Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?
 • Чи даний текст складений кількома авторами?
 • Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом?
 • Якою є основна мова спілкування певної особи – автора даного тексту?
 • Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи – автора даного тексту?
 • Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту автором під впливом будь-яких збиваючих факторів?
 • Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом переписування?
 • Чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення?

Авторознавчою експертизою можуть вирішуватися також інші питання.

Вирішення питань, поставлених перед авторознавчою експертизою, можливе за наявності обсягу досліджуваного тексту орієнтовно не менше ніж 100 слів;

 

– семантико-текстуальне дослідження, завданням якого є об’єктивна оцінка змісту тексту, а саме встановлення факту приниження честі, гідності та надання інформації негативного характеру.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

 • Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
 • Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної особи?
 • Чи є висловлювання фактичним твердженням або оціночним судженням?
 • Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані в досліджуваному тексті?
 • Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, тексту, групи текстів?
 • Чи містяться у тексті висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є ці заклики публічними (або який характер та форму мають ці заклики)?

Вказане коло питань, що вирішується експертами-лінгвістами, не є вичерпним. Під час проведення семантико-текстуальної експертизи можуть вирішуватись і інші питання, що стосуються її предмета.

Для проведення лінгвістичного дослідження  необхідно надати  спірний текст  або  висловлювання.