Технічна експертиза. Експертиза матеріалів документів.

Основними завданнями експертизи матеріалів документів є:

  1. Установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

  • До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) належить матеріал документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів записів тощо)?
  • Чи мають спільну родову (групову) належність матеріали даного примірника друкованої продукції або документа (папір, клей, картон, фарбувальна речовина тощо) з матеріалами, вилученими з певного місця (склад, цех, квартира тощо)?
  • Чи належать надані аркуші паперу до різних партій випуску?
  • Чи написано текст фарбою з даної ємності?

 

  1. Визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

  • Чи виготовлений рукописний текст у той час, яким датований документ?
  • У який період часу був виконаний рукописний текст у наданому документі?
  • В один чи різні періоди часу виконано рукописні тексти в наданих документах?
  • Чи в один період часу були виконані рукописні текст та підпис у наданому документі?